Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Et Spadestik Dybere

Seminarerne ”Et spadestik dybere” arrangeres af den selvejende institution "Et spadestik dybere". Institutionens formål er at inspirere lokale og regionale medier til at øge produktionen af undersøgende, kritisk kvalitetsjournalistik - journalistik, der går et spadestik dybere end den daglige nyhedsstrøm.

Midlet er først og fremmest de spadestiksseminarer, som den selvejende institution arrangerer hvert andet år. Indtil nu har vi arrangeret og afholdt ti to-dages-seminarer med rent fokus på undersøgende journalistik begået af lokale og regionale medier. Seminarerne indeholder de bedste og mest inspirerende eksempler på kvalitetsjournalistik fra ind- og udland - eksempler, der bliver præsenteret og forklaret af udenlandske oplægsholdere samt lokal- og regionaljournalisterne (og eventuelt fotograferne) selv.

Vi lægger vægten på kritisk, undersøgende journalistik leveret af danske journalister, og seminarerne kulminerer med, at vi uddeler spadestiksprisen på 100.000 kroner til deling mellem journalisten eller journalisterne bag det ypperste eksempel på lokal- eller regionaljournalistik, der går et spadestik dybere, og mediet bag.


Bruno Ingemann (fmd)
Morten Brøcker

 

Blizzload