Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Farlige fibre - Asbestsagen fra Odense

Skrevet af Jonas Ancher Nyeng

Intet at vise
Indhold

Farlige fibre – Asbestskandalen fra Odense

I et journalistisk samarbejde mellem Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har fire journalister afsløret, hvordan håndteringen af potentielt livsfarlig asbest foregik uansvarligt i forbindelse med en renovering til 700 millioner kroner i Odense og hvordan talrige håndværkere blev sendt ind i lejligheder og kældre, hvor der fortsat fandtes asbestfibre, så man nu skal holde øje med, om de i løbet af de næste 40 år udvikler livstruende sygdomme.

Første afsløring i sagen udløste øjeblikkeligt en fyreseddel til det nedbryderfirma, der havde stået for asbestsaneringen og førte til nye, skrappere krav fra bygherren i forhold til fremtidige valg af underentreprenører. Men sagen afdækkede også mere systemiske fejl i byggebranchen, hvor ansvaret på selv store offentligt støttede byggerier forsvinder imellem bygherre, hovedentreprenører og mere eller mindre skruppelløse underentreprenører og gav alvorlige ridser i den ellers pæne lak hos en af Danmarks største entreprenører, der måtte erkende, at deres omdømme havde lidt et knæk.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn indstiller derfor journalisterne Jonas Ancher Nyeng, Rune Hellgren Blichfeldt, Frank Weirsøe og Frederik Zeuner Nielsen til Spadestikprisen.

En stille dræber

Det er langt fra første gang, at danske journalister afslører forhold i byggebranchen, hvor en hovedentreprenør eller bygherre på store byggerier forsøger at undslå sig ansvar ved at skylde skylden på en underentreprenør. I asbestsagen fra Odense handler afsløringerne dog om forhold, der har endnu større betydning og konsekvens end de efterhånden talrige og vigtige afdækninger af kritisable eller ulovlige løn- og arbejdsvilkår i de nederste lag af byggebranchen.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse dør 300 mennesker i Danmark hvert år, fordi de på et tidspunkt i deres liv har indåndet farlige asbestfibre, som kiler sig fast i lungerne og over tid kan udløse lungekræft, lungehindekræft og sygdommen asbestose, der stille men sikkert gør det svære at trække vejret. I Europa vurderes tallet at være helt op imod 90.000 mennesker.

Det er voldsomme tal. Og den dårlige nyhed er, at dødstallet formentligt ikke vil falde i de kommende år, når man i byggebranchen nu for alvor er gået i gang med store nedrivninger og renoveringer af almene boligområder og boligblokke fra en periode, hvor asbest stadig var anset som et velegnet materiale til isolering, vægge, lofter og tage.

En af disse boligblokke hedder Højstrupparken og ligger tæt på fodboldholdet OB’s hjemmebane i Bolbro i det vestlige Odense.

700 millioner kroner vil det have kostet, når det almene boligområde har fået nyt liv og forventeligt står færdigt i 2024. Men den store renovering kan også vise sig at koste menneskeliv.

En modig elektriker

Asbestskandalen fra Højstrupparken har afsløret og sat kritisk lys på en byggebranche, hvor ansvaret kan gå tabt, når selv en velanset stor-entreprenør som MT Højgaard-firmaet Enemærke & Petersen kan glæde sig over et rekordoverskud i 2021 på mere end 100 millioner kroner, mens de vender det blinde øje til, hvad der foregår hos deres underentreprenører. Og i den konkrete sag endda selv er medskyldig i, at både egne og andre firmaers håndværkere nu står i en situation, hvor de kan blive ramt af livsfarlige sygdomme i de kommende år.

Ingen af disse afsløringer var kommet frem uden den fynske elektriker Jesper Pedersen.

Som en klassisk whistleblower valgte han at stå frem og fortælle om, hvordan han som formand for elektrikerne fra Kemp & Lauritzen forgæves havde forsøgt at få hovedentreprenøren Enemærke & Petersen til at reagere på asbestproblemerne, men nu var kommet til et punkt, hvor han var villig til at sætte sit eget job i fare for at beskytte sine kolleger på byggepladsen.

Så lad os slutte denne indstilling med nogle af Jespers første refleksioner, efter han og kollegerne blev sendt ind i lejligheder, hvor elektrikerne selv endte med at bestille uvildige analyser, der afslørede, at der var asbestfibre i støv, som håndværkerne havde fået direkte ned i ansigtet:

- Om det er i byggebranchen eller alle mulige andre dele af samfundet, er man nødt til at have en grad af tillid til hinanden. Når jeg tager min bil til mekaniker, kan jeg ikke tjekke, om den er blevet lavet rigtigt. Når jeg går til tandlæge, skal jeg gerne kunne stole på, hvad tandlægen mener, der skal laves. Men den tillid bliver jo fuldstændigt brudt her, når vi står med en test, der viser, at der er asbest i støvet lige efter, at jeg har fået at vide, at alt var i orden.

Samarbejde med slag i

Afdækningen af asbestskandalen er udført af journalister fra de to førende regionale medier på Fyn, som for en tid valgte at lægge konkurrencen om at komme først til side. Det usædvanlige samarbejde har ikke været uden udfordringer for begge parter, men viser indiskutabelt, hvor stor effekt lokaljournalistik kan få, hvis man slår pjalterne sammen.

Vi mener, at afdækningen af asbestskandalen samlet set står tilbage som et eksemplarisk stykke undersøgende journalistik, som har haft direkte konsekvenser og har skabt en opmærksomhed om mere systemiske problemer i byggebranchen, der også fik ekstra fokus i forbindelse med forhandlinger på Christiansborg om en skærpet lovgivning på asbestområdet.

Ulovlig og uforsvarlig håndtering af asbest i byggebranchen har allerede kostet menneskeliv og vil formentligt fortsætte med at gøre det i årene, der kommer, men med afdækningen af asbestsagen fra Odense er skabt en grobund for positiv forandring via kritisk, undersøgende journalistik.

Derfor bør de fire journalister bag afdækningen vinde Spadestikprisen 2022.

 

Venlig hilsen

Poul Kjærgaard, chefredaktør, Fyens Stiftstidende

Esben Seerup, direktør, TV 2 Fyn

Materialer
Blizzload