Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

PTSD i jobcentret - Rasmus sagen

Skrevet af Dennis Kragelund

Finalist
Indhold

PTSD i jobcentret - Rasmus sagen

I maj 2022 afdækkede TV2 Østjylland, hvordan psykiatriske diagnoser og lægers anbefalinger var blevet tilsidesat i en sag om en borger i Jobcenter Randers. 28-årige Rasmus Dalgaard og hans familie stod frem og fortalte, hvordan han – deres – liv var blevet smadret efter et syv-årigt tovtrækkeri med kommunen. Et tovtrækkeri om den unge mands arbejdsevne.

Praktik efter praktik blev han dårligere og dårligere. Til sidst var han så psykisk nedbrudt, at han ikke længere ikke kunne få sit liv til at hænge sammen og overvejede selvmord. Men selvom han tilmed havde sin læges ord for, at yderligere pres fra jobcentrets side kunne presse ham udover kanten og medføre en alvorlig og varig belastningsreaktion, så fortsatte Randers Kommune med at sende ham i nye forløb.

Rasmus Dalgaard endte med at få konstateret PTSD, da Jobcenter Randers i begyndelsen af 2022 på trods af advarsler valgte at tilkende ham et tre-årigt ressourceforløb. Og årsagen var – præcis, som Rasmus Dalgaards egen læge tidligere havde forudsagt – et længerevarende pres fra jobcentrets side, hvor den 28-årige ikke havde følt sig hørt, når han havde forsøgt at sige fra.

Allerede dagen efter TV2 Østjyllands første afsløring, satte historien landsdækkende dagsorden. Det fik blandt andre beskæftigelsesminister, Peter Hummelgård, til at udtale kritik af kommunerne for ikke at forvalte ordentligt efter den gældende lovgivning. Noget, Randers Kommune og Kommunernes Landsforening gentagende gange har afvist siden. Ministeren har siden sendt et brev til kommunerne med en løftet pegefinger. Andre partier på Christiansborg har rettet skytset mod Mette Frederiksens reform fra 2013. En reform, der i sin tid blev lavet for at undgå, at alt for mange ender på førtidspension, og hvor netop de såkaldte ressourceforløb, som Rasmus Dalgaard også skulle have været sendt i, blev opfundet. Indtil videre er beskæftigelsesministeren kaldt i samråd.

Men historien stopper ikke her. Siden har TV2 Østjylland dokumenteret, hvordan langt de fleste, som bliver tilkendt ressourceforløb for at undgå førtidspension, alligevel ender på netop førtidspension. Meget få ender i ordinær beskæftigelse. TV2 Østjylland har modtaget flere hundrede henvendelser fra borgere, der som Rasmus ikke føler sig set og lyttet til af jobcentrene. Flere har stået frem og fortalt, hvordan de har oplevet, at deres sager er blevet trukket i unødvendigt langdrag – på trods af, at de hele vejen igennem har haft deres lægers ord for, at deres arbejdsevne var stærkt begrænset eller ikke eksisterende.

Seneste udvikling i sagen er, at byrådet i Randers har vedtaget, at der skal laves en ekstern undersøgelse af Jobcenter Randers som følge af TV2 Østjyllands afsløringer.

Når andre medier i dag beskæftiger sig med jobcentersager, henviser de ofte til Rasmus-sagen. Det er vi stolte over. Derfor indstiller TV2 Østjylland hermed journalist Christian Fomsgaard, redaktørerne Asbjørn Andersen og Michael Lauritsen samt fotograf Christine Vestergaard for deres foreløbige afdækning af et jobcentersystem, hvor beskæftigelsesindsats tilsyneladende er vigtigere end helbred. De har undervejs behandlet store mængder oplysninger, som er tilvejebragt via aktindsigter, brugerinddragelse og vedholdende kildepleje fra borgerniveau til Christiansborg. Grundhistorien blev forløst som en længere tv-fortælling og digitalt som webdok og video til TV2 Østjyllands sociale medier.

Det har efterfølgende skabt grobund for massiv nyhedsdækning – både hos TV2 Østjylland og i andre medier.

Materialer
Blizzload