Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Sommersted Plejehjem

Skrevet af Anne Lind Støhs

Intet at vise
Indhold

De besværlige pårørende

JydskeVestkystens artikler om forholdene på Sommersted Plejehjem er en seriøs kandidat til Spadestiksprisen 2022. Avisen lyttede gennem flere måneder til pårørende, der i årevis var blevet overhørt og ignoreret. To søstre havde haft overskuddet til at klage til Styrelsen for Patientklager vedrørende forhold som deres mor blev udsat for, mens hun boede på plejehjemmet. Det har siden ført til, at Styrelsen for Patientsikkerhed har været på besøg, og kategoriseret plejehjemmet i kategori 4: Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Samtidig afdækkede redaktionen i Haderslev, hvordan Sommersted Plejehjem i årevis havde været nærmest urørligt. Det var i 2004 overgået fra kommunal drift til mere eller mindre privat drift, da det blev en selvejende institution, der havde en driftsoverenskomst med den daværende Vojens Kommune. Aftalen blev overdraget til Haderslev Kommune ved kommunesammenlægningen.

En Venstre-kvinde, Rita Juhl, blev udpeget som formand for bestyrelsen, og den post holdt hun hårdt fast i frem til foråret 2021, hvor JydskeVestkysten fortalte om flere pårørendes oplevelser med plejehjemmet. Nogle af de pårørende, der ellers gik under betegnelsen ”besværlige pårørende”.

Samstemmende for dem alle var, at de fandt det svært at komme i dialog med plejehjemmet ledelse, fordi Rita Juhl var på ingen måde en formand i baggrunden, hun var nærmest med i det daglige ledelsesrum, og hendes holdning var klar:

”Jeg mener ikke, vi har begået fejl, for vi har gjort alt og haft alle mulige eksperter på. Det er forfærdeligt, hvis der bliver skrevet noget dårligt om Sommersted Plejehjem”, sagde Rita Juhl til JydskeVestkysten, da avisen i februar 2021 afdækkede sagen om 90-årige Dagmar, der i over et år var smittet med fnat, inden hun fik den rette behandling, hvilket hendes døtre fortalte om og klagede over til Patientklagenævnet.

Det fik flere pårørende til at komme frem med deres oplevelser. Et par af dem var pårørende, som kommunale politikere og medarbejdere for længst var holdt op med at lytte til, fordi bitterheden over netop ikke at blive lyttet til og taget alvorlig, bidrog til, at de pågældende pårørende kunne opleves som meget insisterende og endda kværulerende.

I marts 2021 valgte JydskeVestkysten at lægge øre til et par af dem. Blandet andre 84-årige John Ole Jacobsen, som bestemt kunne være omstændig. Ud fra hans 57 siders håndskrevne noter om forhold og oplevelser på Sommersted Plejehjem samt en masse skrivelser fra forskellige myndigheder, fik vi styr på historien, og listen over, hvor John egentlig havde forsøgt at råbe myndighederne op, var faktisk chokerende.

Jacobsen havde været forbi både direktion og udvalgspolitikere samt borgmesteren på Haderslev Rådhus, men ingen af de møder resulterede i noget. Han fik i stedet nærmest skældud flere steder.

En anden pårørende, Jørgen Jessen, havde i seks år klaget over forhold på Sommersted Plejehjem, hvor hans mor boede. Også han førte notater, lavede tegninger med mere for at bevise sin pointe, men også han var på rådhuset sat i bås som ”insisterende og kværulerende”.

Det førte til, at Sommersted Plejehjem kom på den politiske dagsorden, selv om plejehjemmet forsøgte at sno sig udenom, blandt andet ved at vedtage ulovlige vedtægter, som blev underkendt. JV’s granskning af det spil afslørede også, at den nu tidligere borgmester var vidende om måden de nye vedtægter var blevet til på, men han holdt tæt under den første byrådsbehandling. Siden har der været stor udskiftning på den politiske side, og i disse dage afgøres plejehjemmets fremtid, JydskeVestkystens opgave bliver her at holde øje med, at beslutningerne træffes af hensyn til beboerne, og at der passes godt på dem, uanset hvad fremtiden bringer. Det kan vi som medie, når vi er tæt på.

Der træffes afgørelse om Sommersted Plejehjems fremtid indenfor få dage. 

Materialer
Blizzload