Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Boligforeningerne under lup

Skrevet af Jacob Haislund

Intet at vise
Indhold

Journalisterne Esben Larsen Mikkelsen og Jonas Hvid indstilles hermed til Spadestiksprisen for deres mere end 100 artikler i artikelserien ”Boligforeningerne under lup” i JP Aarhus.

Siden den 2. oktober 2020, da direktøren for boligforeningen Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, blev politianmeldt for underslæb, har de to journalister gennem vedholdende arbejde afdækket de stærkt kritisable forhold i Østjysk Bolig. Desuden har de gransket boligforeningerne i Aarhus, sat fokus på høje direktørlønninger i den almene boligsektor i hele landet og begået afsløringer, som også har fundet vej til forsiden af Jyllands-Posten.

Boligforeninger er ikke omfattet af offentlighedsloven og dermed i vid udstrækning lukket for omverdenens og beboernes indblik. Men ved af brug af fortrolige kilder i miljøet omkring Østjysk Bolig og hos myndighederne kunne JP Aarhus tidligt i forløbet afsløre, at den tidligere direktør var mistænkt for at købe køkkener til sin privatadresse og tage på golfrejser på boligforeningens dermed beboernes regning. Journalisterne kunne også afdække, at boligforeningen i flere år havde været blacklistet af kommunens tilsyn på grund af en høj direktørløn og udfordringer med inhabilitet.

Da de to journalister rettede blikket mod andre boligforeninger i kommunen, kunne JP Aarhus via omfattende aktindsigter afsløre, at pengene sidder løst flere steder. F.eks. havde en direktør fået 5,6 mio. kr. i fratrædelse. Og en boligforening ignorerede tilsynets krav om ændringer efter at have brugt 60.000 kr. på at fejre sin direktørs fødselsdag på Varna Palæet. En efterfølgende rundspørge afslørede direktørlønninger på op til 1,8 mio. kr., hvilket fik kritik af to eksperter.

JP Aarhus’ afdækning har på rådmandsniveau i Aarhus Kommune affødt ønske om professionelle aktører i boligforeningernes beboerbestyrelser for bedre at kunne matche direktørerne.

En anonymiseret advokatundersøgelse af forholdene i Østjysk Bolig viste i april 2021, at svindelsagen havde et omfang på 15-20 mio. kr. JP Aarhus kunne efterfølgende afsløre, at et datterselskab til en af landets største entreprenørvirksomheder, Aarsleff-koncernen, er mistænkt for at være involveret i returkommission i sagen. Avisens gennemgang af Østjysk Boligs regnskaber viste desuden, at revisoren, EY, havde godkendt årsregnskaber uden anmærkninger. Afsløringen førte til, at Erhvervsstyrelsen iværksatte en undersøgelse af de seneste fem årsregnskaber, og at Østjysk Bolig og flere andre boligforeninger nu har skiftet revisor.

JP Aarhus afsløringer i Aarhus og en efterfølgende afdækning af direktørlønninger i resten af landet, hvor nogle lå over 2 mio. kr., har givet genlyd på Christiansborg. Politikere har bl.a. krævet offentlighed om direktørlønninger, og den daværende indenrigs- og boligminister kritiserede kommunernes tilsyn. Senest er Bolig- og Planstyrelsen blevet tilført flere midler til et styrket nationalt tilsyn, lige som kommunernes forening KL og regeringen er blevet enige om at styrke de kommunale tilsyn. Styrelsen har desuden lavet sin egen undersøgelse af direktørlønninger og vurderet at flere af dem skiller sig så meget ud, at kommunerne bør skride ind.

Almene boligselskaber administrerer milliarder af kroner på samfundets vegne og ca. en million boliger til nogle af Danmarks mest ressourcesvage borgere. Det er afgørende, at medierne har et kritisk blik på den sektor. Takket være Esben Larsen Mikkelsen og Jonas Hvid har offentligheden fået kendskab til og indsigt i, hvad der foregår i et for offentligheden ofte lukket system. I Aarhus såvel som på tværs af landet. Derfor fortjener ”Boligforeningerne under lup” Spadestiksprisen.

Materialer
Blizzload