Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Direktørens ord er lov

Skrevet af Tobias Hansen Bødker

Intet at vise
Indhold

Chefer er brudt sammen i gråd på ledermøder.

Medarbejdere har været i tvivl om, hvorvidt direktøren taler sandt.

Nogle har oplevet, at direktøren refererer fortrolige samtaler og påstår, at han ikke har sagt de ting, som han har sagt.

Andre har fortalt, at deres idéer er blevet nedgjort i en grad, så de føler sig dumme. Og så er der beskyldningerne om, at oplysninger, der skal bruges af politikerne, bliver fordrejet og manipuleret, så det ikke er hele sandheden, der kommer videre til byrådet, når de skal tage stilling til store beslutninger.

Igennem flere end 45 artikler på JP Randers har journalisterne Louise Bruun Høfler og Tobias Hansen Bødker afsløret en lang række problemer i børn- og skoleforvaltningen i Randers Kommune. Artiklerne førte til fyringen af en af kommunens øverste embedsmænd, forvaltningsdirektøren Michael Maaløe, der havde stået i spidsen for 3200 medarbejdere siden 2017.

Artiklerne afslørede bl.a. - gennem alt fra hundredevis af fortrolige dokumenter, lydfiler fra et lukket møde og et hav af samtaler - at medarbejdere i forvaltningen gik ned med psykiske diagnoser som PTSD og depression. Artiklerne viste også, at forældre til specialbørn så, hvordan deres børn gradvist fik det dårligere - ifølge forældrene på grund af store besparelser på kommunens specialskole. Besparelser, som journalisterne har afsløret er sket på et tvivlsomt grundlag, hvor byrådet bl.a. fik fordrejet information fra direktøren, inden beslutningen om besparelserne skulle tages. 

I indstillingen fremgår en længere beskrivelse af projektet, ligesom der i et af de indsendte links ligeledes er en længere oversigt over historien.

Computeren har byttet rundt på rækkefølgen af de indsatte links, så for at gøre det nemmere at få et overblik over den kronologiske rækkefølge af historierne, er der også indsat et dokument med alle links og navne på artiklerne i kronologisk rækkefølge.

De to journalister har bl.a. skrevet følgende historier, der giver et lille oprids af sagen:

Vi indstiller hermed Louise Bruun Høfler og Tobias Hansen Bødker til Spadestiksprisen.

Med venlig hilsen

Viggo Lepoutre Ravn, ansv. chefredaktør, JP Lokal, og Rasmus Just, undersøgende redaktør, JP Lokal

Materialer
Blizzload