Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

P4 Københavns afdækning af de hårdt pressede fødeafdelinger i hovedstaden

Skrevet af Morten Møbjerg

Intet at vise
Indhold

Det vakte i den grad opsigt, da Amanda Høgh i begyndelsen af året stod frem hos DR København og fortalte om sit traumatiske fødselsforløb, hvor hun midt i sine stærke veer blev sendt med en taxa fra Herlev Hospital til Slagelse Sygehus. Jordmøderne og resten af personalet på fødeafdelingen i Herlev havde nemlig alt for travlt til at tage sig af den 25-årige førstegangsfødende, og derfor var der ikke andet for dem at gøre end at udstyre hende og kæresten med en taxabon og sende dem mod hospitalet knap 90 kilometer væk. 

Amanda Høgh er langt fra den eneste, der har mærket konsekvenserne af de yderst kritisable forhold på hovedstadens fødegange. Alene i 2020 var der mindst 232 kvinder i Region Hovedstaden, som blev flyttet til et andet fødested under deres fødsel på grund af travlhed, og en såkaldt omvisitering er langt fra risikofrit for fødslens forløb.

Derudover var der flere kvinder, som på andre måder oplevede konsekvenserne af et de hårdt pressede fødeafdelinger i hovedstadsområdet - heriblandt Emilie Kvistbjerg, hvis kejsersnit blev udsat i flere timer på grund af kø på fødeafdelingen på Rigshospitalet. Det var tæt på at få alvorlige konsekvenser for hendes datter, som ifølge journalen blev udsat for ’en helt unødig risiko for skade, fordi der var for travlt’.

Bag de opsigtsvækkende afsløringer står Anne Diklev Pallesen, Anne Sophie Flach og Anders Ejbye-Ernst fra DR P4 København. I en lang række gennemresearchede artikler og radioudsendelser har de kunnet dokumentere de kritisable forhold på fødegangene og neonatalafdelingerne i hovedstadsområdet. Afsløringerne bygger på talrige aktindsigter, baggrundssamtaler og grundige interviews, og journalisterne har brugt de konkrete casefortællinger til at folde den store historie ud om et velfærdssystem, der halter.

Det er journalistik, som virkelig trænger ind under huden, og som gør en helt reel forskel. I Region Hovedstaden har det blandt andet ført til, at regionsrådet har styrket fødsels- og neonatalområdet med 54 millioner om året. 

Og selvom historierne først og fremmest handler om forholdene i Region Hovedstaden, har de alligevel vakt opsigt i resten af landet og skabt politisk debat på Christiansborg. Senest præsenterede regeringen og aftalepartierne bag finansloven fødselsaftalen “En god start på livet” med en udmøntning af 475 millioner kroner.

Historierne om Amanda Høgh, Emilie Kvistbjerg og de talrige andre kvinder er regionaljournalistik, når det er allerbedst: Det er konkret og velfortalt, det er bevægende, det er insisterende, og så er det med til at rette op på helt åbenlyse problemer, der findes i samfundet. Derudover viser det med al tydelighed, hvorfor lokal- og regionaljournalistik er så vigtig for hele Danmark.

Materialer
Blizzload