Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Kasper Larsen, TV2 ØST for vedholdende afdækning af omstændighederne i forbindelse med drab på lukket afdeling.

Skrevet af Anders Riisgaard

Finalist
Indhold

Drab på lukkede, psykiatriske afdelinger er meget sjældne i Danmark. Faktisk er der kun begået ét drab på en lukket afdeling de sidste 22 år - måske endda længere, da det ikke er registreret før 2000. Det skete den 27. februar 2021, hvor 39-årige Stine Kitt Jørgensen blev dræbt af en anden patient på afdeling S1 på Psykiatrihospitalet Oringe i Vordingborg.

Hvordan kunne det ske? Med det spørgsmål i hovedet har Kasper Larsen på fornem vis gravet sig dybere og dybere ned i den tragiske historie. Politiets første pressemeddelelse beskrev blot, at en kvinde var fundet dræbt i et buskads på halvøen Oringe. Siden dén oprindelige udmelding har Kasper – på trods af stor modstand fra myndighederne – fået adgang til en række væsentlige oplysninger, herunder Stine Kitt Jørgensens sundhedsjournaler. Han har fået Region Sjælland til at indrømme, at de på tidspunktet for drabet kendte til drabsmandens tidligere dom for vold og trusler mod en kvinde. Han har fået drabsmandens mentalerklæring, der beskriver hans ekstreme aggressive og sadistiske fantasier – og har under stor modstand fået Region Sjælland til at erkende, at de også kendte til den. Han har på baggrund af oplysninger fra retssagen og journalerne stykket en tidslinje for drabsdagen sammen. En tidslinje, der afslørede store mangler i journalføringen. For eksempel skrev personalet, at hun var blevet set i live efter hun beviseligt var død. Kasper har også afdækket hvordan Stine Kitt Jørgensen lå død i en hel time i afdelingens rygergård før personalet fandt hende. Kasper har samtidig vist sine evner som en insisterende og vedholdende interviewer, når han har konfronteret Region Sjælland med sine opdagelser.

Alt dette har Kasper formået, mens han med stor empati – og med et oprigtigt ønske om at give dem svar – har vundet tilliden hos Stine Kitt Jørgensens efterladte, og har fortalt deres historie med respekt. Interviewene med særligt moderen til den dræbte har gjort stort indtryk, og har været med til at understrege vigtigheden af Kaspers historier.

Vi kan ikke med sikkerhed sige, at det er på grund af Kaspers afdækning af sagen, men vi kan konstatere, at politiet nu – mere end et år efter drabet, og efter afslutningen på selve drabssagen – er gået i gang med at undersøge, om der er nogen i psykiatrien, der har begået noget strafbart i forbindelse med sagen.

Der er stadig ubesvarede spørgsmål, og Kasper fortsætter sit gravearbejde. Men allerede nu fortjener han Spadestiksprisen 2022 for sin insisteren på at få svar fra et ellers meget lukket område.

Materialer
Blizzload