Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Lars Teilmann, Emma Fjordbak og Caspar Birk for deres afdækning af forløbet omkring deres egen chefredaktørs død som følge af nekrotiserende fascitis, en kødædende bakterie. Bragt i Nordjyske i 2020.

Skrevet af Karen Edelmann Keinicke

Finalist
Indhold

Begrundelse

 
Vores chefredaktør er død. Nu skal vi finde ud af hvorfor.  
Sådan lød opgaven, som Nordjyskes gravegruppe gav sig selv i foråret 2020 efter tabet af ansvarshavende chefredaktør Søren Christensen, der havde mistet livet under tragiske omstændigheder kort forinden.  
Men kan et medie overhovedet lave journalistik om sig selv? Magter journalister, der endnu var rystede over hændelsen, at vurdere kilder og oplysninger nøgternt og fair – uden at tage hensyn til egne sympatier og følelser? Vil afdækningen forsvinde i en debat om habilitet og mediers etik? 
Lars Teilmann, Emma Fjordbak og Caspar Birk magtede opgaven til fulde. Læserne kvitterede ved at klikke ind på deres første artikel i et omfang, der gør den til en af alletiders mest læste på Nordjyske, og deres arbejde var kendetegnet ved et tydeligt engagement, men samtidig en afbalanceret fremlæggelse af fakta. 
Lars, Emma og Caspar præsterede under ekstremt vanskelige forhold at producere en grundig, gribende og hjerteskærende beretning om forløbet op til Søren Christensens uheld – han blev kørt ned på en cykeltur – og den efterfølgende behandling, der efter lægefejl på lægefejl førte til hans død.  
Deres veldokumenterede afsløringer satte for første gang i Danmark fokus på en kødædende bakterie, der kan føre til den livstruende tilstand nekrotiserende fascitis. Artiklerne i Nordjyske åbnede for flere vigtige diskussioner blandt politikere og i sundhedsvæsenet, især om forebyggelse brug af antibiotika, vagtlægers dårlige adgang til sygejournaler og muligheden for at sende billeddokumentation til vagtlægen. Efterfølgende gennemførte sundhedssystemet tiltag for at øge lægers opmærksomhed på den farlige bakterie. 
Retslægerådet har tillige afgjort, at lægefejlene som beskrevet af Nordjyske, var fatale for Søren Christensen, og at hans død burde have været undgået.   
Og siden har DR blandt andet på baggrund af Nordjyskes afdækning og med hjælp fra Nordjyske produceret en Cavling-nomineret udsendelse om kødædende bakterier, hvilket førte til yderligere forholdsregler i sundhedsvæsenet. 
Nordjyskes afdækning var en blanding af kritisk, undersøgende journalistik og en fortællende journalistik, der tog læseren usædvanligt tæt på forløbet og ikke mindst på Søren Christensen selv og hans familie.  
Det var en etisk udfordrende opgave. Men i dette tilfælde viste det sig, at ingen andre næppe kunne have fortalt den samme historie med samme indlevelse, detaljeringsgrad og gennemslagskraft end netop Lars, Emma og Caspar. Det var en historie, som ikke bare kunne læses i Nordjyske. Den indeholdt Nordjyskes egen sorg, savn og allerstørste journalistiske faglighed. Den VAR Nordjyske. En udgave af os selv, som vi altid vil forsøge at leve op til. 

Lars Teilmann er undersøgende journalist på Nordjyske. 
Emma Fjordbak er i dag journalist på TV2 Nord. 
Caspar Birk er i dag redaktør hos Nordiske Medier, et datterselskab under Det Nordjyske Mediehus. 


Venlig hilsen 
Karl Erik Stougaard, ansvarshavende chefredaktør, Det Nordjyske Mediehus. 

Materialer
Blizzload