Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Byggeskandalen Grønnely

Skrevet af Martin Kiil

Intet at vise
Indhold

Med ihærdighed, tålmodighed og et eksemplarisk vedholdende gravearbejde, har journalisterne Frank Weirsøe (TV2 Fyn) og Espen Slavensky (TV 2 Lorry) i et usædvanligt medieparløb på forbilledlig vis igennem længere tid afsløret, hvordan både beboere og håndværkere har været udsat for uhumske, sundhedsskadelige og ligefrem livsfarlige forhold efter at byggefirmaet Grønnely har set stort på regler om alt fra brandsikkerhed til byggetilladelser og social dumping, mens skiftende myndigheder har udvist forskellige former af handlingslammelse.

Over foreløbigt 50 artikler og 32 TV-indslag har TV2 Fyn og TV 2 Lorry i et parløb udstillet bygge- og ejendomsvirksomheden Grønnelys ligegyldighed overfor både lejere, håndværkere og myndigheder.

Historierne startede, da Grønnely ulovligt indlogerede adskillige østeuropæiske håndværkere i skurvogne på en byggeplads i Langeskov. Efter både påbud og politianmeldelse om forholdene, byggede Grønnely videre, og der ventede således endnu en politianmeldelse, da beboerne flyttede ind i de lejligheder, der hverken havde byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse. Da byggeriet samtidig var ekstremt fejlbehæftet, blev journalisterne for alvor nysgerrige og satte et større researcharbejde i gang  – og de har siden kunnet afsløre en slags systematik i elendigt byggeri, manglende overholdelse af gældende regler og en eklatant ligegyldighed overfor både ansatte og beboere – særligt i Grønnelys byggerier i Langeskov på Fyn og i Gilleleje og Esbønderup i Nordsjælland.

Frank Weirsøe og Espen Slavensky har været igennem et bredt spektrum af journalistikkens researchredskaber for at komme frem til de mange afslørende historier. De har blandt andet fået og gennemgået et utal af aktindsigter, de har holdt kaffemøder med alt fra lejere, lejerorganisationer, fagforeninger, myndigheder, eksperter til politikere, og fået uvurderlig insiderviden og dokumentation fra en whistleblower, der har indgående kendskab til Grønnely, ligesom deres afsløringer har fået en uvildig byggerådgiver til at grave sig ned i alle byggesagernes akter, af ren og skær medlidenhed med de ufrivilligt involverede lejere.

Udover gennemgang af alvorlige og ofte farlige byggefejl, som kan medføre brand, stød, allergi og anden alvorlig person- og bygningsskade, så har Frank Weirsøe og Espen Slavensky kunnet dokumentere, hvordan Grønnelys ejere beordrede østeuropæiske arbejdere ned for at arbejde i og med sundhedsskadeligt asbeststøv. De har kunnet berette, hvordan de østeuropæiske håndværkere arbejder for ned til 27 kroner i timen, og har dokumenteret hvordan Grønnely igen og igen fører kommunen bag lyset, indsender groft manipulerede fakturaer til Sikkerhedsstyrelsen, som bevis på veludført autoriseret håndværksarbejde, som reelt ikke er lavet. Og med et blik på fortiden, graver de beviser frem, der viser, at de tidligere konkurskarantæneramte direktører, også i fortiden har lavet lignende lyssky boligfiduser. Vores afdækning har tydeliggjort at kontrolsystemet med byggerier på flere områder er mangelfuldt, hvilket kan giver lyssky byggeudviklere mulighed for at profitere på andres bekostning. Medieomtalen har medført, at flere af byggerierne er blevet varslet kondemnering, ligesom politiet nu er i gang med undersøgelser.

Grønnelys ejere, der kun én gang har stillet op til interview, har gentagende gange besvaret de mest kritiske og afslørende historier med alenlange advokatskrivelser med slige trusler om både injurie-, erstatnings- og pressenævnssager, men henvendelserne har kun skærpet Frank Weirsøe og Espen Slavenskys lyst til at grave dybere, for igen og igen at levere knivskarp journalistik, som end ikke Grønnelys dyrtkøbte advokater har kunnet sætte reelle fingre på.

TV2 Lorry indstiller Frank Weirsøe, TV2 Fyn, Espen Slavensky, Sebastian Bindesbøll Møller og Christian Steffens Nielsen, alle TV2 Lorry, til Spadestiksprisen.

Materialer
Blizzload