Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Kasper Larsen, TV2 ØST, for afdækningen af den livsfarlige faldulykke ved Kragerup Gods

Skrevet af Anders Riisgaard

Intet at vise
Indhold

7. november 2020 faldt 28-årige Marie-Louise Frederiksen 16 meter ned i frit fald fra Quick Jump-forlystelsen i klatreparken ved Kragerup Gods. Umiddelbart efter ulykken frikendte godset sig fra ansvaret. Politiet kom for at undersøge omstændighederne og sikrede sig i første omgang ikke tekniske spor i sagen, der kunne være med til at klarlægge omstændighederne nærmere.

Marie-Louise Frederiksen mente ikke selv, hun havde lavet fejl, da hun spændte sig fast i forlystelsen. Og hendes far kom med det oplagte udsagn: ”Det må bare ikke kunne ske”. For det var jo det, der var det helt centrale spørgsmål i sagen: Hvordan kan en ejer af en forlystelse acceptere, at en eventuel menneskelig fejl, kan føre til, at gæster kan falde 16 m i frit fald. Og dermed potentielt blive dræbt. Og hvordan kan myndigheder godkende, at det kan ske. Alle kan jo sige sig selv, at hvis det kan ske, så kommer det til at ske. Mennesker laver fejl. På den måde er klatrebanen en livsfarlig forlystelse.

Det var her, at journalist Kasper Larsen begyndte at grave i historien. Han påviste, at godset ikke havde fulgt tilsynsbogen for forlystelsen, hvor der stod, at der skulle være konstant overvågning ved forlystelsen. Han påviste, at politiet, der havde skrevet kravet i tilsynsbogen ikke selv havde fulgt op på sine egne anvisninger. I stedet gav politiet blot en ny tilladelse, så problemet fortsatte.

Men alligevel virkede det i lang tid som om, politiet ikke ville tage sagen alvorligt. Selv om vi havde en sag, hvor en kvinde var blevet voldsomt kvæstet og havde været i livsfare. Og Teknologisk Institut, der havde godkendt forlystelsen og hjulpet politiet med tilsynsbogen, gemte sig helt væk – med den begrundelse, af der var et privat kundeforhold til Kragerup Gods. I sig selv et skræmmende argument fra en offentlig myndighed.

Men Kasper Larsen fortsatte. Nu fik han fremskaffet manualen fra den amerikanske producent af Quick Jump-forlystelsen, og her var anbefalingerne til sikkerhed langt mere omfattende en dem, de danske myndigheder havde valgt at udstede. Politikere begyndte at blande sig i sagen, og nu blev politiet også mere klare i sine udmeldinger. Når der står konstant overvågning af forlystelsen i tilsynsbogen, betyder det, at der skal være konstant overvågning, lød det nu. 

Og 7. november 2021 – nøjagtigt et år efter ulykken - rejste politiet så tiltale mod Kragerup. 25. marts blev godset ved Retten i Holbæk dømt for ansvarspådragende uagtsomhed. Godset fik en bøde på 60.000 kroner.

Ulykken har givet Marie Louise Frederiksen mén for livet. Hun har fortalt til TV2 ØST, at hun brækkede bækkenet, knuste højre fod, brækkede tre ribben, knuste brystbenet og brækkede fire lændehvirvler og korsben ved faldet. Derudover har hun fået psykiske mén af oplevelsen. I dag har Kragerup Gods fået et nyt sikkerhedssystem, der sikrer, at der ikke kan springes, hvis der laves menneskelige fejl ved fastspændingen i forlystelsen.

Men det er meget lidt sandsynligt, at Kragerup Gods ville have fået ordre til at stramme op på sikkerheden, hvis ikke Kasper Larsen havde fulgt op på ulykken med stor ihærdighed. Politiet havde ikke rejst nogen sag uden hans konstante regn af spørgsmål. Og Marie Louise Frederiksen havde ikke fået den oprejsning, det trods alt var at se, at godset blev dømt skyldige i ikke at have sikret hendes førlighed.

På den baggrund fortjener Kasper Larsen at få tildelt Spadestiksprisen.

Materialer
Blizzload