Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

'De Syge Gadehunde' - TV SYD

Skrevet af Alexander Klemp

Intet at vise
Indhold

Indstilling til Spadestiksprisen 2022 

Ledelsen på TV SYD ønsker hermed at indstille journalisterne Stefan Jørgensen, Alexander Klemp og Sebastian Stork til Spadestiksprisen 2022 på baggrund af projektet ’De Syge Gadehunde’, som udkom på tvsyd.dk som videodokumentar og artikelserie.  

’De Syge Gadehunde’ begyndte med et tip, som udviklede sig til et journalistisk projekt, der ikke blot afdækkede en svigtende moral og gentagende lovovertrædelser fra en gadehundeforening, men også afslørede en nærmest ikke-eksisterende myndighedskontrol, der ultimativt endte på den ansvarlige ministers bord og førte til påbud, politisigtelser og forventeligt også lovændringer. Den 1. september 2022 skal bagmanden møde i retten, hvor denne er tiltalt for over 40 forhold omkring den sag, som TV SYD afdækkede. 

Det er svært at forstå, præcist hvor omfangsrigt dette projekt er, da researchen blandt andet omfatter hundredvis af salgsannoncer for hunde, aktindsigter, offentlige dokumenter, Facebook-opslag og andre skriftlige kilder, der kun er lykkedes at få journalistik ud af på grund af journalisternes ekstremt strukturerede og grundige tilgang til de skriftlige kilder, som blev oprettet i en enorm database til formålet.  

Derudover omfatter projektet 30-40 cases, som alle bidrog med dokumentation, beretninger og billedmateriale til at understøtte historien. Historiens cases kendetegnes ved i særlig grad at være ressourcesvage og bange for den forening, som stod bag svindlen, og var i den henseende både sårbare og flere var indledningsvist afvisende for at medvirke i historien.  

Journalisterne formåede dog at få opbygget et tæt bånd til de mange cases, og igennem timevis af telefonsamtaler, beskedudvekslinger og fysiske møder fik journalisterne kilderne til at føle sig trygge.  

Det har ikke kun resulteret i, at de mange cases er stået frem med deres historier i ’De Syge Gadehunde’, de har også vist sig som aktive medspillere i at komme med tips og insiderviden, så redaktionen hele tiden var ovenpå i forhold til udviklinger og nye vinkler. Og til sidst havde redaktionen opbygget så stor tillid, at den også havde insidere i lukkede Facebook-grupper, chats og helt tæt på foreningens ledelse.  

Journalisterne har - på trods af det store arbejde med at komme tæt på især de mange cases - formået at stille sig neutralt og kritisk overfor alle kilder, stille modspørgsmål og at krydstjekke kildernes udsagn med andre skriftlige og mundtlige kilder.  

I den anledning vil vi yderligere fremhæve redaktionens ordentlighed. De har hele tiden ageret kontrolleret, roligt og fair over for alle medvirkende, og det har været medvirkende til, at også myndighederne stillede velvilligt op til interviews, selvom der var væsentlige kritikpunkter, der blev fremlagt om deres ageren i gadehunde-sager. Bagmanden fik adskillige tilbud om at stille op til interview, men nægtede. Undervejs arbejdede journalisterne også under pres fra bagmandens juridiske forsvar, men slutteligt måtte bagmanden erkende, at denne ikke havde en sag.   

Den væsentligste årsag, til at vi indstiller nævnte projekt til Spadestiksprisen, skal dog findes i historiens væsentlighed, betydning og nærhed. Ofrene i den her historie har lidt økonomiske, følelsesmæssige og væsentlige tab, men for at kunne dokumentere problemets samfundsmæssige relevans måtte journalisterne belyse det store omfang med mange cases og omfattende dokumentation af systematisk lovbrud.  

Historien førte til, at fødevareminister Rasmus Prehn blev kaldt i samråd, hvor han måtte erkende, at lovgivningen var mangelfuld, og myndighederne derfor ikke kunne stoppe svindlen.  

Materialer
Blizzload