Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Sundhedsundersøgelse i Grindsted

Skrevet af Rasmus Poulsen Larsen

Finalist
Indhold

DR P4 Trekanten / Rasmus Poulsen Larsen indstilles til spadestiksprisen for sin dækning af grindstedsborgeres bekymring for, om forureningen i byen gør dem syge. Dækningen har været kraftigt medvirkende til, at der endnu en gang skal forskes i Grindstedborgernes sundhed. Region Syddanmarks embedsmænd havde ellers en gang forsøgt at stoppe alt videre forskning og diskussion, ved at tilbageholde et markant opråb fra to ALS-forskere for offentligheden.  

Bliver man syg af at bo i Grindsted? Bliver man dødeligt syg af kræft, nervesygdommen ALS og hjertekarsygdomme på grund af den omfattende forurening fra Grindstedværket, der smed giftigt kemikalieaffald i banegravsdepotet nord for fabrikken? 

Det har journalist Rasmus Poulsen Larsen igennem flere år grundigt og vedholdende beskæftiget sig med og dækket for DR P4 Trekanten. Især bekymringen for, at der er en overrepræsentation af ALS har fyldt meget i byen. 

De mange års dækning kulminerer i første omgang i 2020, hvor Region Syddanmarks regionsråd på baggrund af en registerundersøgelse konkluderer, at svaret var klart nej. Borgere i Grindsted bliver ikke mere syge end i sammenlignelige byer. Og det lød også i en pressemeddelelse, at ”…det [er] også en lettelse, at vi nu kan dokumentere, at det generelt er sikkert at bo og færdes i Grindsted”. Regionen gik derfor ikke videre med yderligere undersøgelser (fase 2) af sundheden blandt borgerne i Grindsted.

Men ikke alle borgere følte samme lettelse, viste et blandt kilderne tjek senere. Og Rasmus Poulsen Larsen begynder derfor at undersøge grundlaget for Regionsrådets konklusion. I efteråret 2021 kan han på baggrund af gennemgang af 3930 siders aktindsigt afsløre, at to ALS-forskere fra Københavns Universitet, der var en del af regionens rådgivningspanel, faktisk mente at forekomsten af muskelsvindssygdommen ALS og andre neurologiske sygdomme blandt borgere i Grindsted bør undersøges nærmere. Men at dette ikke blev forelagt politikerne eller offentligheden. Og at flere politikere derfor følte sig underinformeret, for ikke at tale om de borgere i Grindsted, der havde svært ved at forstå at forskernes opråb blev holdt hemmeligt. 

Afsløringen medfører, at flere borgere i løbet af kort tid henvender sig til en af de medvirkende i de journalistiske produkter, Ketty Hjøllund, og beretter om nye tilfælde af ALS i byen. Afsløringen får også andre medier til at interesserer sig for undersøgelsen og dens reelle anvendelighed. Og sidst i oktober 2021 meddeler Region Syddanmark, at man vil indkalde en forskergruppe igen, som skal komme på nye bud på, hvordan sundheden i Grindsted kan undersøges videnskabeligt endnu en gang. 

Rasmus Poulsen Larsens journalistiske arbejde med sagen og dens mange udviklinger er grundigt, ordentligt og dygtigt. Det er udtryk for både stort overblik og evnen til at sætte sig ind i komplicerede detaljer. Men vigtigst er det et udtryk for journalistik, der bliver på historien og tager borgerne seriøst. Og en journalist og en redaktion der lytter, undersøger og forholder sig kritisk. 

Dækningen fra P4 Trekanten har givet borgere en tro på, at de bliver taget seriøst og lyttet til. Den har gjort, at flere tør stå frem og kræve svar. Og dækningen er med til at skaffe svar, der ellers ikke var kommet frem.

Senest (juni 2022) har politikere i regionsrådet i Region Syddanmark besluttet at starte tre helt nye undersøgelser af grindstedborgernes sundhed op. 

Note: tre links til artikler på dr.dk/trekanten er udgivet udenfor vurderingsperioden, men de er medtaget som forståelsen af baggrunden for de videre historier. I to artikler står borgere frem og fortæller om deres bekymringer - det er de cases, der giver motivationen for at følge historien til dørs. I en tredje artikel fortæller øjenvidner om deres oplevelser af, at der blev forurenet andre steder end de officielle. 

Note2: Lydfilerne er navngivet med dato for udsendelse først, ddmmåå. Lydfiler, der hedder noget med "P4_morgen" er journalistiske produkter som er sendt i fladen, med tidspunktet til sidst. De øvrige lydfiler er fra nyhedsudsendelser, hvor tidspunktet er angivet til slut. 

Materialer
Blizzload