Et spadestik dybere
Et spadestik dybere

Ulovlige udbygningsaftaler

Skrevet af Christell Iversen

Intet at vise
Indhold

Sagen om udbygningsaftalerne startede med et kortfattet Facebook-opslag - og endte med afsløringen af en årelang ulovlig og kritisabel praksis i Aalborg Kommune samt flere fritstillinger som konsekvens. Noget, der lod sig gøre ved vedholdende og kritisk dækning primært udført af journalisterne Jesper Christiansen, Katja Schlaikjær og Vibe Aagaard.

Aalborg har de seneste 20 år været igennem en stor forandring med en ny havnefront, Musikkens Hus og mange nye byggerier med både ungdoms-, leje- og ejerlejligheder. Og her har udbygningsaftaler været et redskab, når et byggeprojekt skulle igangsættes, hvor kommune godkender bygherrernes og grundejerens vision for byggeriet. Men det har ikke foregået som det skulle, har TV2 Nord afsløret.

Sagen om ulovlige udbygningsaftaler startede i juni 2021. Her valgte direktøren for Spritfabrikken A/S at klage over Aalborg Kommune til Ankestyrelsen. Han følte sig presset til at være medfinansierende på flere områder. Heri består det kritisable; det skal være grundejeren selv, der foreslår aftalen, ikke kommunen. 

TV2 Nords journalister dækkede den komplekse sag grundigt fra start. I takt med mediedækningen ønskede flere i byrådet en uvildig undersøgelse af kommunen brug af udbygningsaftaler. Noget, rådmand Hans Henrik Henriksen (S) ikke var enig i, men til sidst blev det besluttet at igangsætte en advokatundersøgelse. 

Den 6. september 2021 fik TV2 Nord for første gang mulighed for at lave et kritisk interview med én af sagens hovedpersoner, Anders Fokdal, direktør i By- og Landskabsforvaltningen. Efter en række kritiske artikler og indslag om udbygningsaftalerne bebudede rådmanden sin afgang fra politik. 

Kort før undersøgelsen blev færdig i efteråret 2021, kom TV2 Nord i besiddelse af dokumenter, der bekræftede, at flere bygherrer havde følt sig presset af kommunen i forbindelse med forskellige byggeprojekter. Flere bygherrer og grundejere beskrev, at de blev tvunget til at deltage i udbygningsaftaler til millionsummer, og advokatundersøgelsen bekræftede deres oplevelse af kommunens handlemåde. 

Rapporten blev offentliggjort torsdag den 9. december efter et syv timers langt møde i Aalborg Byråd, og konklusionen var klar: Aalborg Kommune havde handlet på kant med loven, praksis var kritisabel og flere tilfælde fulgte ikke loven. To ledende medarbejdere med ansvar for den kritisable praksis sendt hjem med løn. Det drejede sig om direktør i By og Land i Aalborg Kommune, Anders Fokdal, og Aalborg Kommunes stadsarkitekt, Peder Baltzer Nielsen. TV2 Nord kunne efterfølgende fortælle, hvordan stadsarkitekten havde ageret truende på et byggemøde. Begge blev senere fritstillet 28. marts 

TV2 Nords journalister har afdækket en årelang kritisabel praksis ved vedholdende at have fokuseret på at grave i en kompleks og teknisksag, der startede med en mistanke på Facebook. Det har også ladet sig gøre ved at dyrke kildenetværk, holde fast i sagen samt flere kritiske interviews. I dag står det klart, at initiativet til en udbygningsaftale udelukkende kan komme fra grundejeren, og at kommunen handlede forkert. Noget som fx Københavns Kommune nu sætter medarbejdere på kursus i for at undgå. Sagen har altså ikke bare konsekvenser for kommunen og de implicerede, men også fremtidige kommunale byggeaftaler i hele landet.

Indstillede: Jesper Christiansen eksekverede gennembruddet i november, da TV2 Nord kunne afsløre, at det væltede ind til advokatfirmaet Horten med kritik af kommunen. Katja Schlaikjær indstilles for at have eksekveret det første store kritiske interview i sagen. Hun var vært og interviewede Anders Fokdal live. Vibe Aagaard leverede det store konfronterende og opsamlende interview med rådmanden Hans Henrik Henriksen, da han havde bebudet sin afgang.

Materialer
Blizzload